unnamed
מפוצץ בסטייל סגול: 90 מ"ר בת"א
הזוג הצעיר ביקש לפתוח את החלל הציבורי, ולהוסיף חדר לתינוקת שזה עתה נולדה, אך פרט לדרישות הרגילות הזוג...
blog01
10 הרהיטים מאיקאה שחייבים בכל דירה
חלקינו מכורים לאיקאה וחלק מאיתנו נשבעו שלעולם לא יכניסו רהיט איקאה לביתם. אבל הנה מוגשת לכם על מגש הכסף...